Strategia Națională Anticorupție

  • Home
  • Strategia Națională Anticorupție
Shape1
Shape2

INTEGRITATE INSTITUTIONALA

 

Brosura – Avantajele consilierii în domeniul eticii

Pliant – ACCES LA INFORMATII DE INTERES PUBLIC

Pliant – CONFLICT DE INTERESE

Pliant – INCOMPATIBILITATI

FISE DE MĂSURI af anului 2023- RAPORTAREA PRIVIND IMPLEMENTARE MASURI SNA 2021 2025 SCCOMF

Anexa RAPORT NARATIV aferent anului 2023 PRIVIND STADIUL IMPLEMENTARII SNA 2021-2025- SCCOMF

ANEXA 3 aferenta anului 2023-INVENTARUL MĂSURILOR – SCCOMF

2023 RAPORTAREA PRIVIND IMPLEMENTARE MASURI SNA 2022- SCCOMF

 

Anexa 03 INVENT. MAS. DE TRANSP. INSTIT. SI DE PREV. A CORUPTIEI PRECUM ŞI INDIC. DE EVALUARE

Anexa RAPORT NARATIV PRIVIND STADIUL IMPLEMENTARII STRATEGIEI NATIONALE ANTICORUPTIE – SCCOMF

PLANUL DE INTEGRITATE pentru implementarea SNA 2021-2025

HOTĂRÂRE nr. 1.269 din 17 decembrie 2021 – privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia (https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/249828)

Declarație privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele Strategiei naționale anticorupție 2021-2025

INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI, PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE LA NIVELUL SCCOMF – 2021

RAPORT DE PROGRES PRIVIND IMPLEMENTAREA PLANULUI DE INTEGRITATE ÎN CADRUL SCCOMF – 2021

RAPORT NARATIV PRIVIND STADIUL IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI NATIONALE ANTICORUPȚIE LA NIVELUL SCCOMF – 2021

RAPORT NARATIV PRIVIND STADIUL IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI NATIONALE ANTICORUPȚIE LA NIVELUL SCCOMF – 2020


RAPORT DE PROGRES PRIVIND IMPLEMENTAREA PLANULUI DE INTEGRITATE ÎN CADRUL SCCOMF –  2020


INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI, PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE LA NIVELUL SCCOMF –  2020

Declaratie privind aderarea la valorile fundamentale, principiile si mecanismul de monitorizare a S.N.A. 2016-2020

PLANUL DE INTEGRITATE pentru implementarea SNA 2016-2020

ANEXA 1 – RAPORT DE PROGRES PRIVIND IMPLEMENTAREA PLANULUI DE INTEGRITATE IN CADRUL SPITALULUI – 2019

ANEXA 2 – RAPORT NARATIV PRIVIND STADIUL IMPLEMENTARII STRATEGIEI NATIONALA ANTICORUPTIE LA NIVELUL SPITALULUI – 2019

ANEXA 3 – INVENTARUL MASURILOR DE TRANSPARENTA INSTITUTIONALA SI DE PREVENIRE A CORUPTIEI – 2019