Solicitare informații

  • Home
  • Solicitare informații
Shape1
Shape2

LISTA INFORMAȚIILOR DE INTERES PUBLIC COMUNICATE DIN OFICIU

Informatiile de interes public pot fi solicitate printr-o cerere care poate fi descarcata din lista de formulare de mai jos sau pot fi obtinute de la secretariatul spitalului.

Dupa completare aceasta va fi transmisa prin fax la numarul 021.315.88.55, pe e-mail: secretariat@spitalomf.ro sau va fi depusa la secretariatul spitalului.

Baza legala:

Legea 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public

Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public (click pt document )
Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice în situatia în care persoana se considera vatamata în privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate (click pentru document )

Pentru a facilita redactarea solicitarii si a reclamatiei administrative, Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Faciala „Prof. Dr. Dan Theodorescu” pune gratuit la dispozitie persoanei interesate formulare-tip. Modelele formularelor-tip ale cererii de informatii de interes public si ale reclamatiei administrative sunt prezentate mai jos.

Formulare:
Formular pentru solicitare in baza Legii nr. 544/2001

Reclamatie administrativa 1 (Anexa 5)

Reclamatie administrativa 2 (Anexa 6)

Modalitati de contestare

In conformitate cu Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public si H.G. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, in cazul in care o persoana considera ca dreptul privind accesul la informatiile de interes public a fost incalcat, aceasta se poate adresa cu reclamatie administrativa conducatorului autoritatii sau institutiei publice careia i-a fost solicitata informatia.

Persoana care se considera vatamata in drepturile sale poate depune reclamatie administrativa in termen de 30 zile de la luarea la cunostinta a refuzului explicit sau tacit al angajatilor din cadrul autoritatii sau institutiei publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 si ale normelor metodologice.

In cazul in care reclamatia se dovedeste intemeiata, raspunsul la aceasta se transmite solicitantului care se considera lezat in termen de 15 zile de la depunerea reclamatiei administrative.

In conformitate cu art. 22 din Legea nr. 544/2001, in cazul in care o persoana se considera vatamata in drepturile sale, prevazute in acest act normativ, aceasta poate face plangere la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice. Plangerea se face in termen de 30 de zile de la data expirarii termenului de raspuns mai sus aratat, instanta putand obliga autoritatea sau institutia publica sa furnizeze informatiile de interes public solicitate si sa plateasca daune morale si/sau patrimoniale.

 

Responsabil de aplicarea Legii 544/2001:

Dr. Tiberiu Niță

Director Medical

Date de contact: secretariat@spitalomf.ro