CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALĂ

 • Home
 • CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALĂ
Image
Shape1
Shape2

SECȚIA CLINICĂ DE CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALĂ

 Secţia clinică cu paturi de Chirurgie OMF este subordonată directorului medical și este condusă de unul din medicii din secţie care îndeplineşte funcţia de medic şef.

Internarea bolnavilor în secție se efectuează prin camera de gardă a spitalului, ulterior întocmirii formelor de internare.

Cu excepţia cazurilor de urgenţă, internarea bolnavilor se face pe baza biletului de trimitere şi a buletinului de identitate sau altui act care să ateste identitatea acestora, precum şi a dovezilor legale că aceştia sunt asiguraţi. Internarea bolnavilor se aprobă de medicul şef de secţie, cu excepţia cazurilor de urgenţă. Repartizarea bolnavilor în secţie, pe saloane, se face avându-se în vedere natura şi gravitatea bolii, sexul, cu luarea tuturor măsurilor de profilaxie a infecţiilor interioare. În cazuri deosebite se poate aproba internarea bolnavului cu însoţitor.

Bolnavul poate fi transferat dintr-un spital doar cu acordul șefului de secție, cu excepţia cazurilor de urgenţă, asigurându-se în prealabil, în mod obligatoriu, locul şi documentaţia necesară şi dacă este cazul, mijlocul de transport de către unitatea sanitară trimițătoare.

La terminarea tratamentului, externarea bolnavului se face pe baza biletului de ieşire din spital însoțit de scrisoare medicală și decont de cheltuieli. Decontul de cheltuieli pe pacient externat se întocmește în trei exemplare, din care un exemplar se înmânează pacientului, unul rămâne anexat la foaia de observație, iar un exemplar se transmite și se păstrează la Biroul financiar-contabil.

Bolnavul poate părăsi spitalul la cerere, după ce în prealabil i-au fost aduse la cunoştinţa posibilele consecinţe posibile asupra stării lui de sănătate. Acest fapt se consemnează în foaia de observaţie clinică generală, sub semnătura bolnavului şi a medicului curant sau a medicului de gardă, după caz. Posibilitatea părăsirii spitalului la cerere nu se aplică în cazurile prevăzute de lege.

In secţia cu paturi se desfasoara,  în principal,  următoarele activități:

 1. Asistența medicală la primirea în camera de gardă:
  1. Examinarea imediată, completă, trierea medicală şi epidemiologică a bolnavilor, pentru internare;
  2. Asigurarea primului ajutor şi acordarea asistenţei medicale calificate şi specializate chirurgie OMF, până când bolnavul ajunge în secţie;
  3. Îmbăierea bolnavilor, dezinfecţia şi deparazitarea bolnavilor şi a efectelor lor;
  4. Asigurarea transportului bolnavilor în secţie;
  5. Asigurarea tratamentului pe durata transportului, pentru bolnavii care se transferă în alte unităţi sanitare;
  6. Ținerea evidenţei zilnice a mişcării bolnavilor şi asigurarea locurilor libere.
  7. Asistența medicală în secţie:
  8. Repartizarea bolnavilor în saloane, în condiţiile aplicării măsurilor de prevenire şi combatere a infecţiilor interioare;
  9. Asigurarea examinării medicale complete şi a investigaţiilor minime ale bolnavilor în ziua internării;
  10. Efectuarea în cel mai scurt timp a investigaţiilor necesare stabilirii diagnosticului;
  11. Declararea cazurilor de boli contagioase şi a bolilor profesionale conform reglementărilor în vigoare;
  12. Asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare), individualizat şi diferenţiat în raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea diferitelor procedee şi tehnici medicale şi chirurgicale, indicarea, folosirea şi administrarea alimentaţiei dietetice, a medicamentelor, instrumentarului şi a aparaturii medicale;
  13. Asigurarea nonstop, a îngrijiri medicale necesare pe toată durata internării;
  14. Asigurarea trusei de urgenţă, conform instrucţiunilor Ministerului Sănătăţii;
  15. Asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat şi administrarea corectă a acestora, fiind interzisă păstrarea medicamentelor la patul bolnavului;
  16. Asigurarea condiţiilor necesare recuperării medicale precoce;
  17. Asigurarea alimentaţiei bolnavilor, în concordanţă cu diagnosticul şi stadiul evolutiv al bolii;
  18. Desfăşurarea unei activităţi care să asigure bolnavilor internaţi un regim raţional de odihnă şi de servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor şi păstrarea legăturii acestora cu familia;
  19. Transmiterea concluziilor diagnostice şi a indicaţiilor terapeutice pentru bolnavii externaţi unităţilor sanitare