CAMERA DE GARDĂ CHIRURGIE OMF

Camera de gardă asigură asistenţă de urgenţă chirurgie OMF care necesită internarea.

Camera de gardă este direct subordonată medicului șef secție chirurgie OMF și are următoarele atribuţii principale:

  1. Consultarea bolnavilor, în funcţie de gravitatea afecţiunilor;
  2. Internarea bolnavilor şi întocmirea foilor de observaţii respective;
  3. Trimiterea bolnavilor cu afecţiuni de competenţa altor spitale, la acele unităţi spitaliceşti, după ce li s-a acordat primul ajutor;
  4. Execută orice alte operaţiuni reclamate de starea de urgenţă a bolnavilor.