BLOCUL OPERATOR

Blocul operator este direct subordonat Directorului medical și are, în principal, următoarele atribuții:

  1. Desfășurareaactivitățiioperatoriia secției de chirurgie OMF;
  2. Asigurareamăsurilorde antisepsienecesaremențineriicondițiiloroptimede desfășurareaactuluioperator;
  3. Asigurareacondițiilornecesarerespectăriimăsurilorde prevenire și combaterea infecțiilorasociateasistențeimedicale;
  4. Ținerea evidenței zilnice a pacienților care se operează și asigurarea comunicării cu compartimentul ATI privind paturile libere;
  5. Asigurarea, împreună cu personalul compartimentului ATI a transportuluibolnavilordin bloculoperator în compartimentul ATI;
  6. Urrnărirea consumului de materiale și raportarea lui;
  7. Asigurarea manipulării, depozitării și transportului la serviciul de Anatomie patologică al produselor biologice recoltate în actul operator;