COMPARTIMENTUL DE ANESTEZIE TERAPIE INTENSIVĂ (A.T.I.)

Compartimentul A.T.I. este subordonat directorului medical și este condus de unul din medicii din compartiment, desemnat de manager, care coordonează activitatea medicală specifică.

Nu se fac internari proprii. Spitalizarea este continua prin transferuri ale pacientilor internati pe secția clinică de chirurgie OMF.

 

Compartimentul A.T.I. are în principal următoarele atribuții:

 • Internarea a două categorii de pacienți: pacienții în postoperator și urgențele transferate din secție (cf. Ordinului MS nr. 1500/2009);
 • Evaluarea personalizată a fiecărui pacient în parte de către echipa de medici și asistenți, atât la internarea cât și la externarea din secție;
 • Asigură: supravegherea și tratamentul postoperator/postanestezic al pacienților cu evoluție normală; îngrijirea pacienților care necesită supraveghere continuă pentru riscul de dezechilibru al funcțiilor vitale; îngrijirea pacienților care necesită terapie intensivă mono- sau pluriorganică; îngrijirea pacienților care necesită terapia durerii acute;
 • Asigură îngrijirea perioperatorie a pacienților chirurgicali în conformitate cu protocoalele recomandate de Ministerul Sănătății, Societății Române de ATI (SRATI) și adoptate de spital;
 • Repartizarea bolnavilor are loc în condițiile aplicării masurilor referitoare la prevenirea și combaterea infecțiilor interioare;
 • Efectuarea în cel mai scurt timp a investigatiilor necesare stabilirii diagnosticului;
 • Indicarea, folosirea și administrarea alimentației, a medicamentelor, a agenților fizici, a instrumentarului și aparaturii medicale, precum și asigurarea timp de 24 ore a îngrijirii medicale necesare pe toata durata internării;
 • Asigurarea consulturilor interdisciplinare la solicitarea medicului ATI;
 • Asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat și administrarea curenta a acestora;
 • Asigurarea alimentației bolnavilor, în concordanța cu diagnosticul și stadiul evolutiv al bolii;
 • Desfășurarea unei activități care să asigure bolnavilor internați un regim rațional de odihnă, alimentație, igienă personală și păstrare a legăturii acestora cu familia;
 • Educația sanitară a bolnavilor și a aparținătorilor;