AMBULATORIUL DE SPECIALITATE (se desfășoară activitate de învățământ)

Ambulatoriul de specialitate de stomatologie al spitalului are în componență cabinete stomatologice, în specialitățile medico-dentare prevăzute în Ordinul M.S.nr.1.509/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Activitatea medicilor se desfășoară cu respectarea legislației în vigoare de prevenire a infecțiilor nosocomiale, în vederea creșterii accesibilității pacienților la servicii medicale diverse și complete;