Program vizită

  • Home
  • Program vizită
Shape1
Shape2

REGULAMENT  PRIVIND STABILIREA PROGRAMULUI DE VIZITE PENTRU PACIENTII INTERNATI IN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE CHIRURGIE OMF “PROF. DR. DAN THEODORESCU”

Art. 1. (1) Având în vedere Ord. M.S. nr. 3.670 din 6 decembrie 2022 privind stabilirea programului de vizite în unităile sanitare publice, publicat in M.O. nr. 1177 din 08.12.2022, vă aducem la cunoştinţă că programul de acces al vizitatorilor în cadrul Spitalului Clinic de Chirurgie OMF “Prof. Dr. Dan Thedorescu” este următorul, cu excepția compartimentului ATI*:

                Luni–Vineri                  10:00-12:00 si 17:00 – 19:00

               Sâmbătă- Duminică             12:00 – 18:00

*Vizitarea pacienților în comp. ATI este permisă zilnic cu respectarea regulilor de acces:

               Luni–Duminică                  10:00 – 11:00 si 17:00 – 18:00

 (2) Accesul vizitatorilor în salon este permis după cum urmează:

 a) 1 vizitator/pacient în saloanele cu un număr de cel mult 3 paturi, pacienții putând fi vizitați doar pe rând;

 b) 1 vizitator/pacient în saloanele cu un număr de 4-6 paturi, putând fi vizitați maximum doi pacienți în același timp;

 (3) Durata vizitei este limitată la 30 de minute, cu excepția comp. ATI.

 (4) În cazul unor evenimente epidemiologice deosebite, pe baza analizei efectuate de către DSPMB, în secția/compartimentele fără risc durata vizitei poate fi limitată la 15 minute, iar în secția/compartimentele în care se află internate persoane aflate la risc pentru dezvoltarea unor forme severe de boală, programul de vizită poate fi suspendat.

 (5) Programul de vizită la nivelul Spitalului Clinic de Chirurgie OMF “Prof. Dr. Dan Theodorescu” poate fi suspendat de manager în situațiile de risc epidemiologic, prevăzute la art. 6 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(6) NU este permis accesul vizitatorilor:

a) care prezintă semne clinice de infecții acute;

 b) aflați în stare de ebrietate sau aflați sub influența unor substanțe halucinogene.

(7) Vizitatorii au următoarele OBLIGAȚII:

 a) să poarte echipament de protecție adaptat în funcție de gradul de risc al secției – Echipamentul de protecție va fi asigurat în mod gratuit de către unitatea sanitară;

b) să respecte instrucțiunile personalului unității sanitare privind măsurile interne de prevenire a transmiterii infecțiilor.

Art. 2. (1) La internare, pe baza foii de observatie clinica generala, unitatea sanitară alocă fiecărui pacient un cod unic, care va fi comunicat aparținătorilor. Furnizarea telefonică către aparținători a informațiilor despre starea de sănătate a pacientului se face numai după confirmarea codului unic.

(2) La cel mult două ore de la internarea pacientului, la cerere,  pot fi comunicate aparținătorilor, telefonic,  următoarele informații: secția/ compartimentul unde este internat, numărul salonului, etajul, numele medicului curant și numărul de telefon apelabil pentru informații despre starea de sănătate a pacientului, cu respectarea drepturilor pacientului.

Art. 3. (1) Vizitarea pacienților în comp. ATI este permisă zilnic cu respectarea următoarelor condiții de acces:

a) în intervalele orare 10.00 – 11.00 si 17.00 – 18.00;

 b) la saloanele cu cel mult 4 paturi este permis accesul pentru 1 vizitator/pacient/intervalul orar de vizită, pacienții putând fi vizitați doar pe rând;

 c) la saloanele cu peste 4 paturi este permis accesul pentru 1 vizitator/pacient/intervalul orar de vizită, putând fi vizitați maximum 2 pacienți în același timp;

d) durata vizitei este de maximum 10 minute, cu posibilitatea de prelungire, cu acordul medicului ATI; pe toată durata vizitei, persoana vizitatoare va fi însoțită de personal al  compartimentului;

 e) contactul fizic cu pacientul este permis numai cu acordul și sub supravegherea asistentei medicale sau medicului ATI și trebuie să fie scurt și după o prealabilă dezinfecție suplimentară a mâinilor vizitatorului.

(2) În comp. ATI, accesul vizitatorilor într-un salon în cursul intervalelor orare zilnice aprobate poate fi suspendat pe durata efectuării oricăror manevre, tehnici sau tratamente care necesită prezența unui medic ATI și a cel puțin unei asistente ATI. În aceste cazuri, intervalele orare zilnice de vizită vor fi prelungite astfel încât să se asigure accesul tuturor vizitatorilor în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

Art. 4. (1) În situația în care programul de vizită este suspendat conform art. 1 alin. (4) sau (5), ori în situația în care starea de sănătate a pacientului nu permite vizitarea, Sectia Clinica de Chirurgie OMF/Comp. ATI au obligația de a asigura informarea telefonică zilnică a aparținătorilor, prin medicul curant/medicul de gardă/ personalul desemnat, despre starea și evoluția pacientului, cu respectarea drepturilor pacientului.  

(2) Pentru pacienții internați, la solicitare, cu respectarea drepturilor pacientului, aparținătorii pot discuta direct cu medicul curant în timpul programului zilnic de lucru al acestuia, în baza unui program stabilit de medicul șef/coordonator de secție/compartiment, aprobat de directorul medical și afișat la loc vizibil la intrarea în unitatea sanitară.

Art. 5. (1)  Prin excepție de la prevederile art. 1, în cazul pacienților în stare terminală, cu excepția celor internați în comp. ATI, aparținătorii au dreptul de a vizita pacientul zilnic, indiferent de oră. În măsura în care condițiile din secție/compartiment permit acest lucru, se poate asigura prezența permanentă lângă pacient a unui aparținător, cu acordul medicului curant. În măsura în care condițiile din secție/compartiment nu permit accesul permanent, se va asigura accesul într-un spațiu de așteptare, în apropierea secției/compartimentului.

 (2) În cazul pacienților internați care au un grad redus de mobilitate din cauza patologiei prezentate, in Sectia Clinica de Chirurgie OMF, cu excepția comp. ATI, accesul unui însoțitor poate fi permanent, cu respectarea măsurilor interne de prevenire a transmiterii infecțiilor și cu acordul șefului de secție/ coordonatorului de compartiment.

Art. 6. (1) În cazul copiilor cu vârsta de până la 14 ani, internați in Sectia Clinica de Chirurgie OMF, cu excepția comp. ATI, se permite prezența permanentă a unui aparținător, dacă se solicită acest lucru.

(2) În cazul copiilor cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani internați în Sectia Clinica de Chirurgie OMF, cu excepția comp. ATI, se poate permite prezența permanentă a unui aparținător, cu acordul șefului de secție/coordonatorului de compartiment.

(3) În cazul copiilor internați în comp. ATI se asigură vizitarea zilnică cu respectarea prevederilor art. 3.

(4) În cazul copiilor internați în comp. ATI, la solicitarea aparținătorilor, în funcție de condițiile locale, cu respectarea măsurilor interne de prevenire a transmiterii infecțiilor și cu aprobarea medicului șef de secție/compartiment ATI, se poate permite prezența permanentă a unui aparținător, în intervalul orar 20.00-7.00.

Art. 7.  Programul de vizite se afișează la intrarea în unitatea sanitară, în mod vizibil și accesibil vizitatorilor, precum și pe site-ul unității sanitare (www.spitalomf.ro )
Art. 8. Este strict interzisă perceperea oricăror taxe pentru vizitarea pacienților în unitatea sanitara, cu excepția taxelor legate de parcare.
 Art. 9. Este strict interzis vizitatorilor ca pe perioada vizitei să filmeze sau să fotografieze pacientul fără acordul expres al acestuia.