Modul de accesare a serviciilor oferite

  • Home
  • Modul de accesare a serviciilor oferite
Shape1
Shape2

A. Pentru a beneficia de gratuitatea serviciilor medicale aflate în contract cu CASMB pacienții asigurați trebuie să se prezinte cu:
– BILET DE TRIMITERE DE LA MEDICUL DE FAMILIE / SPECIALIST;
– ACT DE IDENTITATE;

– DOVADA CALITĂȚII DE ASIGURAT;
– CARDUL NATONAL DE SANATATE sau ADEVERINTA DE ASIGURAT cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul din motive religioase sau de conștiință/adeverința înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card național duplicat.
Persoanele care nu fac dovada calitații de asigurat beneficiază de servicii medicale gratuite numai în cazul urgențelor medico-chirurgicale, în cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.

B. Pentru a beneficia de servicii medicale cu plată pacienții neasigurați trebuie să se prezinte cu:
– ACT DE IDENTITATE;
– FONDURI BĂNEȘTI pentru plata contravalorii serviciilor medicale în conformitate cu Tarifele actuale. (https://spitalomf.ro/tarife/)