Informații privind internarea

  • Home
  • Informații privind internarea
Shape1
Shape2

1. DOCUMENTE NECESARE INTERNARII:

  • BILET DE TRIMITERE DE LA MEDICUL DE FAMILIE SAU MEDICUL SPECIALIST
  • COPIE ACT DE IDENTITATE
  • DOVADA CALITATII DE ASIGURAT (TALON PENSIE, ADEVERINTA DE SALARIAT, ADEVERINTA ELEV SAU STUDENT, CHITANTA C.A.S., ACT SOMAJ, ACT AJUTOR SOCIAL)
  • CARDUL DE SANATATE

2. TARIF COPLATA : 10 lei

Decizia nr. 113 din 12.07.2021 – coplata  

In conformitate cu Ordinul comun MS/CNAS nr. 1068/627/2021 din 29 iunie 2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2021 a Hotararii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, tehnologiilor si dispozitivelor asistive in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2021 – 2022, urmatoarele categorii de asigurati sunt scutite de coplata:

– copii 0 – 18 ani [conform art. 225 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – se completeaza de parinti/apartinatori legali];

– copii 0 – 18 ani care nu detin cod numeric personal si care nu sunt inregistrati in registrele de stare civila [conform art. 225 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare]; *)

– tineri intre 18 ani si 26 de ani – daca sunt elevi, absolventi de liceu – pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenti – care nu realizeaza venituri din munca [conform art. 225 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare];

– bolnavi cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii – pentru serviciile medicale aferente bolii de baza a respectivei afectiuni care nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte resurse [conform art. 225 alin. (1) lit. c) din Legea nr.95/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare];

– persoanele fizice cu venituri din pensii si indemnizatie sociala pentru pensionari, de pana la 900 lei/luna inclusiv, indiferent daca realizeaza sau nu alte venituri [conform art. 225 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 95/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare];

– femei insarcinate si lauze – cu venituri egale sau peste salariul de baza minim brut pe tara – pentru servicii medicale legate de evolutia sarcinii [conform art. 225 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 95/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare];

– femei insarcinate si lauze care nu detin cod numeric personal si care nu sunt inregistrate in registrele de stare civila – cu venituri egale sau peste salariul de baza minim brut pe tara – pentru servicii medicale legate de evolutia sarcinii [conform art. 225 alin. (1) lit. e) si alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare]; *)

– femei insarcinate si lauze -care nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara- pentru toate serviciile medicale [conform art. 225 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 95/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare],

– femei insarcinate si lauze care nu detin cod numeric personal si care nu sunt inregistrate in registrele de stare civila – care nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara – pentru toate serviciile medicale [conform art. 225 alin. (1) lit. e) si alin.(2) din Legea nr. 95/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare], *)

– persoane cetateni romani, care sunt victime ale traficului de persoane [conform art. 225 alin.(1) lit. f) din Legea nr. 95/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare] *)

– persoane cetateni romani care nu detin cod numeric personal si care nu sunt inregistrate in registrele de stare civila, care sunt victime ale traficului de persoane [conform art. 225 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 95/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare] *)

– persoane retinute, arestate sau detinute, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte resurse, care se afla în centrele de retinere si arestare preventiva [conform art. 225 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 95/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare]. *)

*) persoanele care solicita servicii medicale, vor declara ca nu sunt inregistrate in registrele de stare civila, cu exceptia copiilor de pana la 14 ani si a persoanelor cu handicap, pentru care declaratia se formuleaza de catre persoanele care le insotesc la furnizorul de servicii medicale.

3. NIVELUL ALOCATIEI DE HRANA

Având in vedere O.M.S. nr. 1488 din 31.05.2022 pentru stabilirea cuantumului alocației de hrană în unitățile sanitare, nivelul alocației de hrană pentru pacienții internați în cadrul Spitalului Clinic de Chirurgie OMF este următorul: 

a) Pacienți spitalizați – copii și adulți: 22 lei/zi

b) Bolnavi diabet – copii și adulți: 33 lei/zi

c) Însoțitori : 22 lei/zi 

4. LISTA MEDICAMENTELOR

Lista medicamentelor utilizate pe perioada spitalizarii pentru afectiunile pe care spitalul le trateaza in limita specialitatilor din structura 

– denumiri comune internationale, denumite in continuare DCI, si forma farmaceutica – utilizate pe perioada spitalizarii pentru afectiunile pe care spitalul le trateaza in limita specialitatilor din structura, care are ca scop asigurarea tratamentului pacientilor internati si monitorizarea consumului de medicamente pentru intocmirea decontului de cheltuieli ce se elibereaza pacientului

5. METODOLOGIA DE RAMBURSARE, LA CEREREA ASIGURA?ILOR, A CHELTUIELILOR EFECTUATE PE PERIOADA INTERNARII IN SITUATIILE PREVAZUTE LA ART. 98 DIN ANEXA 2 LA H.G. NR. 696/2021