Informații privind externarea

 • Home
 • Informații privind externarea
Shape1
Shape2

Externarea pacientilor se face dupa ora 13:00 a fiecarei zile, pacientul primind la externare un bilet de iesire eliberata de catre medicul curant  in care se inscriu informatii despre:

 • evaluarea starii de sanatate a pacientului la momentul externarii
 • indicatiile de tratament si supraveghere terapeutica pentru urmatoarea perioada (determinata conform diagnosticului)
 • recomandari privind regimul igieno-dietetic de urmat
 • recomandari privind un stil de viata sanatos

Pe langa biletul de trimitere se poate elibera la externare:

 • scrisoare medicala, intocmita de medicul curant si adresata medicului de familie, in care sunt specificate diagnosticul, indicatii terapeutice, regim de viata si date privind dispensarizarea afectiunilor
 • decont de cheltuieli daca persona este asigurata;
 • concediu medical (la cerere -se elibereaza numai in baza unei adeverinte de la angajator care cuprinde concediile medicale efectuate in ultimele 12 luni).
 • Adeverinţă medicală (după caz);
 • Reţetă medicală simplă (după caz);
 • Bilete de trimitere către alți specialiști sau pentru diverse investigaţii paraclinice (după caz);
 • Referat medical către serviciile de expertiză (după caz).

La externare pacientul va primi inclusiv informatiile privind o eventuala aparitie au agravare a unor semne ori simptome care necesita revenirea de urgenta la spital.

În cazul externarii pacientului la cerere, i se explică riscurile la care se poate expune. În situaţia pacientului minor, riscurile sunt explicate aparţinătorului. Medicul curant consemnează în Foaia de observaţie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta (sau aparţinătorul) semnează cu privire la solicitarea externării.