DECLARAȚII DE AVERE ȘI DE INTERESE 2024

  • Home
  • DECLARAȚII DE AVERE ȘI DE INTERESE 2024
Shape1
Shape2
  –  CONSILIUL DE ADMINISTRATIE:
*Membri titulari:
Președinte: Dr. Maria Rodica Țîră – Reprezentant al Primarului General al Mun. București – Declaratie de avere si de interese
Ec. Cristian Kițu – Reprezentant A.S.S.M.B. – Declaratie de avere / rectificativă si de interese
Asist. Univ. Dr. Radu – Cantemir Tarhon  – Reprezentant Colegiul Medicilor din Bucuresti – Declaratie de avere si de interese
*Membri supleanți:
Dr. Nicorici Mihaela – Reprezentant Ministerul Sănătății – Declaratie de avere si de interese
Ec. Eleonora Mănuc – Reprezentant A.S.S.M.B. – Declaratie de avere si de interese
Ec. Florin Barbu – Reprezentant A.S.S.M.B. – Declaratie de avere si de interese
Șef lucr. Dr. Horațiu Bodnar – Reprezentant Facultatea de Medicină Dentară – U.M.F. „Carol  Davila” din București – Declaratie de avere si de interese
Asist. Univ. Dr. Vlad-Marian Anghelescu – Reprezentant Colegiul Medicilor din București  – Declaratie de avere si de interese
*Invitați:
As. med. pr. Dinu Mihaela Miruna – Reprezentant S.A.N.I.T.A.S. (invitat permanent) – Declaratie de avere si de interese
 
–    COMITET DIRECTOR:
*MANAGER INTERIMAR – Declaratie de avere si de interese
*DIRECTOR MEDICAL INTERIMAR – Declaratie de avere si de interese
*DIRECTOR FINANCIAR – CONTABIL  INTERIMAR – Declaratie de avere si de interese
 
–    ALTE FUNCȚII DE CONDUCERE :
*SEF SECTIE CHIRURGIE OMF – Declaratie de avere si de interese
*FARMACIST SEF – Declaratie de avere si de interese
 *ASISTENT ȘEF SECȚIE CHIRURGIE OMF – Declaratie de avere si de interese
 *ȘEF SERVICIU – Declarație de avere și de interese