DECLARATIA DE AVERE SI INTERESE – 2021

Shape1
Shape2

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE:

*PRESEDINTE – Dr. Maria Rodica Tira – Reprezentant al Primarului General al Municipiului Bucuresti – Declaratie de avere si de interese  

MEMBRII:

*Negru Marian – Reprezentant ASSMB – declaratie de avere si de interese

*Dr. Alexandru-Eugen Petre – Reprezentant UMF ” Carol Davila” – Declaratie de avere si de interese

MEMBRII SUPLEANTI:

*Sef lucr. Dr. Horatiu Bodnar – Reprezentant Facultatea de Medicina Dentara – UMF „Carol Davila” din Bucuresti – declaratie de avere si de interese

*Flori-Alexandra Cacioianu – Reprezentant ASSMB – declaratie de avere si de interese

Sirbu Ionela Veronica – Reprezentant ASSMB – declaratie de avere si de interese

*Constanta Miclea – Reprezentant DSP – Declaratie de avere si de interese

*Dr. Ioana Alis Florescu – Reprezentant PMB – Declaratie de avere si de interese

*Dr. Gabriela Mariana Capalna – Invitat – Reprezentant CMSB – Declaratie de avere si de interese  

COMITET DIRECTOR:

*MANAGER INTERIMAR – declaratie de avere si de interese

DIRECTOR MEDICAL – declaratie de avere si de interese

*MEDIC PRIMAR EPIDEMIOLOGIE – declaratie de avere si de interese

*DIRECTOR FINANCIAR – CONTABIL – Declaratie de avere si de interese

*SEF SECTIE CHIRURGIE OMF – Declaratie de avere si de interese

*SEF BIROU TEHNIC-ADMINISTRATIV – Declaratie de avere si de interese

*FARMACIST SEF – Declaratie de avere si de interese